Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Kommun fick betala för vattenskador från okänd ledning

9 februari 2018
vattenror
Danderyds kommun ska ersätta en fastighetsägare för de skador som uppkom när en vattenledning gick sönder. Ledningen på bilden är inte samma typ som ledningen i artikeln. Foto: Jan Kansanen
Danderyds kommun är skyldiga att ersätta ett fastighetsbolag för skador som uppkom när en okänd, och en i dåligt skick, vattenledning läckte. Enligt domstolen har kommunen åsidosatt sina skyldigheter.
Målet, som fick avgöras i mark- och miljööverdomstolen, handlade om kommunen skulle ersätta fastighetsbolaget för de översvämningsskador som uppkom på en av bolagets fastigheter i Danderyds kommun.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Ersättning av översvämningsskada

Huvudmannen skall ersätta en översvämningsskada på en fastighet inom den allmänna va-anläggningens verksamhetsområde, om:

1. huvudmannen har åsidosatt en skyldighet enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och
2. åsidosättandet har medfört att vatten som är avsett att tillhandahållas eller ledas bort genom huvudmannens va- anläggning ytledes eller på annat sätt trängt in på fastigheten.

Källa: Lagen om allmänna vattentjänster
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne