Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Snart startar tekniktävling om ventilation

5 december 2018
Kök
Nya flerbostadshus är ofta lufttäta, vilket är bra ur ett energiperspektiv, men det ställer krav på utformningen av ventilationssystemen. Foto: stocksnapper
I början av januari startar en tekniktävling som ska stimulera nya och innovativa lösningar till ventilation av energieffektiva och lufttäta flerbostadshus. Nu är det dags för deltagarna att anmäla sitt intresse till tävlingen.

BeBo, Energimyndighetens nätverk för energieffektiva flerbostadshus, har i tidigare förstudier identifierat ett antal problem som kan uppstå när traditionella ventilationssystem används i lufttäta flerbostadshus.

Målet med tekniktävlingen, som startar direkt efter julledigheten, är att hitta nya ventilationslösningar för dessa hus och utvärdera dem.

Problem med under- eller övertryck

– I nya energieffektiva lufttäta flerbostadshus skapar obalans i luftflödena till lägenheterna, över- eller undertryck. Det är därför viktigt att kunna mäta och justera in luftflödena till respektive lägenhet med mycket hög noggrannhet. Vid forcering av spiskåpor behövs ersättningsluft för att undvika problem med undertryck, berättar Per Kempe, teknisk doktor i Installationsteknik och en av de som initierat tävlingen.

Jag hoppas att vi får in många intressanta och kostnadseffektiva förslag

– Jag hoppas att tävlingen ska få fler att förstå problematiken med luftflödesobalansen i nya energieffektiva, lufttäta flerbostadshus och att vi får in många intressanta och kostnadseffektiva tävlingsförslag, fortsätter han.

Består av två delar

Tekniktävlingen omfattar två delar:

  • Del A: Ersättningsluft vid spiskåpeforcering
  • Del B: Samlings-/fördelningslådor

I den första delen letar man efter lösningar för att tillföra mer luft då luftflödet i spiskåpan ökas vid matlagning, så att man inte får undertryck i lägenheterna vilket gör det svårare att öppna dörrar.

I den andra delen söker man efter standardiserade och kostnadseffektiva samlings- eller fördelningslådor som har bättre injusterings- och mätförutsättningar för att kunna justera in luftflödena noggrannare.

FAKTA Tidplan för tävlingen
  • 3/1 skickas tävlingshandlingarna ut till de som har anmält sitt intresse.
  • 10/1 kl. 13-15 hålls ett startseminarium i WSP:s lokaler på Arenavägen 7 vid Globen i Stockholm.
  • Tävlingsbidragen ska vara lämnade senast 1 oktober 2019.
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter