Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Snabba hus tar ny mark

14 augusti 2018
snabba_hus
Här i Västberga byggdes de första lägenheterna inom konceptet Snabba hus. Foto: jagvillhabostad.nu
Mobila hyresrätter med tidsbegränsade bygglov – utan att tumma på hållbarhet och kvalitet. Det är modellen i konceptet Snabba hus. Nu tar satsningen sikte på 1 000 bostäder i Stockholm.

Det var redan 2016 de första hyresgästerna kunde flytta in i bostäderna inom pilotprojektet Snabba hus, efter ett initiativ från organisationen jagvillhabostad.nu som idag också äger konceptet. Den gången handlade det om 280 lägenheter i Västberga i Stockholm.

Efter det har konceptet utvärderats och utvecklats för att nu ta nästa steg. Nyligen gavs bygglov på två platser i Stockholm och målet är att färdigställa 1 000 bostäder de kommande åren. Förhoppningen är även att förmå andra kommuner att haka på.

Löser akuta behov

Snabba hus är tänkt som en lösning på den mest akuta bostadsbristen. Receptet ät att bygga mobila hyresrätter för unga vuxna med hjälp av tillfälliga bygglov på tomter som väntar på detaljplanering eller av annan anledning inte används. Byggloven löper 5 år i taget men som mest i 15 år.

Att bygga tillfälliga bostäder är inget nytt. Exempelvis har studenter och flyktingar kunnat förses med bostäder med liknande lösningar på olika platser i landet. Ofta handlar det då om boenden där man gjort avkall på kvalitet i exempelvis utformning och material. Snabba hus ska dock kunna erbjuda mer än så.

Som vanliga lägenheter

Såväl materialval som planlösning håller samma standard som vilken lägenhet som helst, enligt bostadsbolaget Svenska Bostäder som driver projektet tillsammans med entreprenören JR Living och Martin-Löf Arkitekter.

Lägenheterna prefabricerats inomhus och levereras sedan med färdiga badrum, kök, förvaringsutrymmen och balkong. Gällande tillgänglighetskrav uppfylls. Modulerna ska gå att flytta minst två gånger under sin livstid men målet är att det under tiden ska tas fram en detaljplan som gör att de kan stå kvar permanent.

FAKTA Tidsbegränsning har förlängts
  • Gränsen för tillfälliga bygglov höjdes förra året från tio till sammanlagt 15 år.
  • Ett tidsbegränsat bygglov ges av byggnadsnämnden för en åtgärd som ska pågå under en begränsad tid.
  • Den sökta åtgärden behöver uppfylla något eller några, men inte alla, förutsättningar som krävs för permanent bygglov.
  • Lov får även ges för exempelvis ändring av en byggnads eller del av en byggnads användning.
  • Ett tidsbegränsat bygglov kan beviljas både i ett område som omfattas av detaljplan och ett område där det inte finns någon detaljplan.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter