Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så ofta bör värmeväxlare rengöras

31 augusti 2018
Ventilationsaggregat
Om ventilationssystemet ska fungera som det är avsett måste det ses över och rengöras. Foto: Tobias Sterner
Smutsiga ventilationssystem bullrar onödigt mycket, drar mer energi än det behöver och funktionen försämras. Nu har forskare vid Lunds Tekniska Högskola tagit fram en modell för att beräkna hur ofta värmeväxlarna bör rengöras.

Ungefär vartannat år bör värmeväxlare och batterier som är installerade i kommersiella lokaler rengöras. För bostäder kan den tiden fördubblas. Det är några av slutsatserna i forskningsprojektet "Metod för optimal rengöring av värmeväxlare" som har genomförts vid Lunds Tekniska Högskola.

Fältmätningar och laboratorieexperiment

Om ett ventilationssystem ska fungera som det är tänkt är det viktigt att det regelbundet ses över och rengörs. Det finns sedan tidigare klara riktlinjer för filterbyten men det finns inga tydliga rekommendationer om hur ofta systemen ska rengöras.

För att få svar på detta har forskarna genomfört fältmätningar där de har mätt tryckfall, temperaturer och flöden innan och efter rengöring med torrisblästring. De har även gjort laboratorieexperiment där effekten av nedsmutsning av ett värme- och kylbatteri har analyserats.

Rengöring återställer funktionen

Fältmätningarna visar att temperaturverkningsgraden på värmeväxlare ökar med cirka 10 procent efter rengöringen, samtidigt som tryckfallet minskar med i genomsnitt 11 procent.

Laboratorieförsöken visar att tryckfallet ökar exponentiellt med smutsmängden samtidigt som värmeöverföringen minskar. Detta betyder att fläkten får arbeta hårdare i ett smutsigt aggregat, vilket leder till ökad energianvändning, mer buller och slitna komponenter.

Enligt forskningen återställer rengöring ursprungsfunktionen hos ventilationssystemet.

Flera modeller har tagits fram

I projektet har forskarna tagit fram flera modeller som fastighetsägare kan använda för att ta reda på hur ofta ventilationsaggregaten bör rengöras, ur ett lönsamhetsperspektiv.

Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter