Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Regeringen beslutat sänka elnätsavgifterna

30 augusti 2018
elledning
Regeringen har beslutat om nya bestämmelser för att reglera intäkterna från elnätsverksamhet och främja investeringar. Foto: Anders Wester
Regeringen skärper regleringen av elnätsavgifterna och har beslutat sänka dessa. Från och med 2020 kan de flesta elnätskunder få upp till 21 procent lägre elnätsavgifter.

Regeringen konstaterar att elnätsföretagen över tid haft möjlighet till höga avgiftshöjningar. I många fall har elnätsavgifterna kunnat fastställas först efter långdragna och framgångsrika domstolsprocesser för elnätsföretagen.

Minska risken för långdragna domstolsprocesser

Den nya regleringen skapar en balans mellan kundernas rätt till skäliga elnätsavgifter och elnätsbolagens möjligheter till skälig avkastning och nödvändiga investeringar. Samtidigt minskar vi risken för långdragna domstolsprocesser kring elnätsavgifterna, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan.

På Hyresgästföreningen anser man att detta är ett mycket välkommet besked från regeringen. De har länge drivit frågan vad de menar är orimliga avgiftshöjningar som drabbat landets boende i många år.  Bara de senaste två åren har avgifterna ökat med i genomsnitt 12 procent och flera stora bolag har aviserat ytterligare höjningar.

Tidigare i år uppvaktade bostadsbranschen, däribland HSB, Fastighetsägarna, SABO och Riksbyggen, regeringen och energiministern där man framhöll vikten av en ny reglering.

Störst sänkning av avgiften där de höjts mest

De nya bestämmelserna innebär att elnätsavgifterna kan komma att sänkas för de flesta kunderna med som mest cirka 21 procent. Sänkningarna kommer att bli olika stora för olika kundgrupper. De kunder som får störst sänkningar bor i områden där elnätsföretagen har maximerat sin debitering inom de ramar som dagens reglering tillåter. 

De nya bestämmelserna gäller från och med nästa tillsynsperiod som startar år 2020.

 

Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter