Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya lagar på plats efter sommaren

16 augusti 2018
lagändringar, solpaneler, byggarbetsplatser
De ändrade lagarna och förordningarna berör allt från solpaneler till arbetsplatsinspektioner. Foto: Mostphotos/montage
Slopat bygglovskrav för solpaneler och utökade arbetsplatsinspektioner. Det är exempel på lagändringar som nu börjat gälla. Ändringarna trädde i kraft under sommaren.
Välkommen tillbaka till jobbet. Och välkommen till en lång rad förändringar av lagar och förordningar som trädde i kraft medan semestern pågick. Vi har sammanställt en del av det som kan vara bra att ha koll på.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Fem av ändringarna som införts
  1. Redovisning på individnivå: Uppgifter om bland annat ersättningar och skatteavdrag på individnivå redovisas månadsvis i arbetsgivardeklaration i stället för årligen i kontrolluppgift.
  2. Ny lag om ekonomiska föreningar: Förenklingar och minskat antal obligatoriska uppgifter i stadgar, med ändringar som exempelvis berör bostadsrättsföreningar.
  3. Ny kamerabevakningslag: Syftar till att förenkla för exempelvis kommuner att få tillstånd för kamerabevakning på offentliga platser.
  4. Verkställbarhet av bygglov: Beslut om bygglov, rivningslov och marklov får nu verkställas fyra veckor efter att beslutet kungjorts.
  5. Skaderisker ska redovisas i översiktsplan: Innebär att översiktsplaner ska ha redovisning av risk för skador på byggd miljö och marklovsplikt för markåtgärder som kan försämra markens genomsläpplighet.
Källa: Regeringskansliet
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne