Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny utgåva av standard för el- och teleinstallationer

10 augusti 2018
eluttag_montering_2
Den nu aktuella nya utgåvan av standarden SS 437 01 02 kompletterar Elinstallationsreglerna med ytterligare uppgifter som har betydelse vid projektering och upphandling. Foto: Mostphotos
Standarden om anslutning och placering av el- och teleinstallationer, SS 437 01 02, har kommit i en ny utgåva. Den innehåller flera förändringar som ska underlätta för användarna vid anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer.

Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 handlar om projektering, montering och kontroll av elinstallationer. Reglerna är till för att skydda personer, husdjur och egendom mot faror och skador som kan uppstå vid normal användning av elinstallationer. Den ska också ge förutsättningar för en bra funktion hos dessa installationer.

Förhoppningen är att det nu ska bli lättare att tillämpa standarden vid upphandling av entreprenader
Joakim Grafström, SEK


Den nu aktuella nya utgåvan av standarden SS 437 01 02 kompletterar Elinstallationsreglerna med ytterligare uppgifter som har betydelse vid projektering och upphandling. Här kan ingå till exempel uttagens antal och placering i olika rum, lämpliga dimensioner på elrören, mätsystemets uppbyggnad och liknande.


En nyhet i den nya utgåvan av SS 437 01 02 är att vägledningen om uttag och strömställare delats upp i ett avsnitt med rekommendationer i själva standarden och ett avsnitt med tillval, som placerats i en särskild bilaga.


– För användaren är det tänkt att med den här nya utgåvan ska det bli lättare att förstå vad som ingår i standarden och vad som behöver överenskommas, säger Joakim Grafström, specialist på elinstallationsteknik vid Svensk Elstandard.


En del verkar inte ha förstått detta utan hänvisar bara till standarden, vilket kan leda till missförstånd och problem?

– Från vad jag har hört är det tyvärr vanligt att vissa bara hänvisar till standarden utan att ange vad som behöver överenskommas. Förhoppningen är nu att det ska bli lättare att tillämpa standarden vid upphandling av entreprenader, säger Joakim Grafström.


Driftsrummets utförande flyttat till bilaga

Även rekommendationerna om driftrummets utförande har i den nya utgåvan flyttats till en informativ bilaga, som gäller utöver avsnittet i själva standarden och som kan ligga till grund för en överenskommelse mellan parterna.
Genom att rekommendationerna för uttagsplacering och för utförande av driftrum delats upp i en del inuti standarden och en tilläggsdel i en informativ bilaga, är det tydligare än tidigare vad som ingår i standarden och vad som är därutöver och måste specificeras särskilt.


I den nya utgåvan finns ingen direkt rekommendation när ett utrymme med kopplingsutrustning bör utföras som ett driftrum.


– Detta är på grund av att moderna kopplingsutrustningar anses vara så säkra att det inte medför fara att vistas i utrymmet under drift, säger Joakim Grafström.
En kund kan dock välja att utforma ett rum som ett driftrum av andra än personsäkerhetsskäl, till exempel med hänsyn till driftsäkerhet.

Lux-värdena, lyfts bort från standarden

Bland andra förändringar i standarden märks att rekommendationerna för belysningens nivå, lux-värdena, har lyfts bort från standarden. Nu hänvisas istället till Arbetsmiljöverkets föreskrifter, Ljuskulturs publikationsserie Ljus & Rum och till standarden SS-EN 12464-1 för arbetsplatsbelysning.

Den tidigare utgåvan av SS 437 01 02 från 2014 slutar att gälla den 13 juni 2019. Fram till dess kan endera utgåvan användas.

johan_grafstrom
Joakim Grafström, specialist på elinstallationsteknik vid Svensk Elstandard. Foto: SEK.
FAKTA Förändringar i den nya utgåvan av standarden:
  • Lux-värdena, alltså belysningens nivå, lyfts bort från standarden. Nu hänvisas istället till bland annat Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
  • Vägledningen om uttag och strömställare har delats upp i ett avsnitt med rekommendationer i själva standarden och ett avsnitt med tillval, som placerats i en särskild bilaga.
  • Även rekommendationerna om driftrummets utförande har i den nya utgåvan av standarden flyttats till en informativ bilaga.
Källa: SEK, Svensk Elstandard.
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter