Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Klimatdeklaration på väg att bli krav

28 augusti 2018
hus_klimat
Klimatdeklarationen ska ta hänsyn till hela livscykeln för en byggnad. Foto: Mostphotos
Boverket har färdigställt sin slutrapport om kommande krav på klimatdeklarationer. De nya lagarna bedöms kunna vara på plats 2021.

För ungefär ett år sedan fick Boverket i uppdrag att ta fram förslag för regler och metoder till en klimatdeklaration av byggnader, med livscykelperspektivet i fokus. Strax före sommaren blev slutrapporten klar och lämnades till regeringen.

Boverket föreslår att en miniminivå för klimatdeklaration ska införas för så gott som alla typer av byggnader. Kravet ska gälla vid uppförande av byggnaderna. Undantag kommer dock att finnas och införandet är tänkt att göras stegvis med start för flerbostadshus och lokaler, enligt förslaget.

Informationen ska sparas

Bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar är de byggnadsdelar som föreslås bli obligatoriska för redovisning av klimatpåverkan. Informationen ska sedan sparas i Boverkets energideklarationsregister.

Tanken är att de nya reglerna ska kunna vara på plats tidigast i januari 2021 och i rapporten som nu färdigställts finns förslag på lagar och förordningar för detta.

Blir separat lag

Boverket anser att regler om klimatdeklaration bör placeras i en separat lag som ska gälla parallellt med miljöbalken. Regleringen görs i så fall inte i plan- och bygglagen, PBL.

Det är byggherren som ska se till att det upprättas en klimatdeklaration, enligt förslaget. Det är sedan byggnadens ägare som ska registrera uppgifterna till klimatdeklarationen i klimatdeklarationsregistret.

Ett grönare byggande

Syftet med den nya ordningen är ett grönare byggande. Detta ska i sin tur bidra till lägre utsläpp av växthusgaser så att det nationella målet om ett klimatneutralt Sverige 2045 kan uppnås.

Boverket skriver i sin slutrapport att "krav på klimatdeklaration av byggnader kommer att få stor påverkan på byggsektorn, då det är helt nya krav som introduceras".

FAKTA Detta föreslår Boverket
  • Förslaget innebär att den som uppför eller låter uppföra en byggnad ska upprätta en klimatdeklaration med uppgift om utsläpp av växthusgaser för byggnaden.
  • Redovisningen ska göras med hänsyn till byggnadens livscykel, det vill säga produktskede, byggproduktionsskede, användningsskede och slutskede.
  • Byggnadens ägare ska registrera uppgifterna i klimatdeklarationsregistret senast sex månader efter det att byggnadsnämnden har meddelat slutbesked.
Källa: Boverket
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter