Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Test visar stora brister i utomhusfärger

24 augusti 2018
fargtest_bild
Stefan Hjort leder färgtesterna som görs genom att paneler med de olika färgsystemen placeras ut på olika platser i Sverige. Foto: Folksam
Det finns stora problem bland utomhusfärger på marknaden. Bara fyra av 46 produkter klarar samtliga krav i ett test som nu redovisats. Testet utförs återkommande av ett försäkringsbolag.

Nyligen presenterade försäkringsbolaget Folksam resultatet av sitt återkommande test av utomhusfärger. Testet avslöjade en relativt klen uppställning produkter. Bara 4 av 46 färger klarade samtliga krav.

Stefan Hjort är civilingenjör och extern projektledare för färgtestet sedan starten i början av 2000-talet. Han hade hoppats på ett annat resultat.

– Det är naturligtvis ett underkännande att så få av färgerna klarar sig. Samtidigt ska man komma ihåg att vi tittar på flera delar och vad det gäller funktion var det betydligt fler som visade bra kvaliteter, säger Stefan Hjort.

Flera egenskaper undersöks

I färgtestet undersöks produkternas egenskaper i fråga om funktion, miljö och hälsa. De färger som klarar godkänt i samtliga krav får sedan etiketten "Bra val" i försäkringsbolagets redovisning.

Ganska många färger har ordentliga problem
Stefan Hjort

Även om det bara var fyra av färgerna som uppnådde full pott innebär ändå resultatet ett steg framåt. Detta eftersom 31 färger fick godkänt i delen som handlar om funktion, det vill säga sprickbildning och avflagning samt mögel- och algpåväxt. Siffran är betydligt bättre än i tidigare tester.

– Det här testet sträcker sig över en tvåårsperiod och hur färgerna beter sig över längre tid än så kan jag inte uttala mig om. Klart är däremot att ganska många färger har ordentliga problem redan efter två år, säger Stefan Hjort.

Många får underkänt

Så mycket som tolv av färgerna får underkänt i såväl funktion som miljö- och hälsa. De underkända produkterna har fått grava anmärkningar, bland annat på grund av avflagning och påväxt, och rekommenderas inte av försäkringsbolaget. 

Något som överraskar Stefan Hjort är att de färger som visat upp starkast egenskaper inte är de dyraste. Tvärtom. Tre av de bästa färgerna hör till de billigaste. Att dra några paralleller mellan pris och kvalitet är med andra ord svårt, enligt testet.

Här är färgerna som visat starkast egenskaper och rekommenderas som bra val efter testet:

Färg Leverantör
Nordica Eko Teknos
Premium Fasadfärg Rusta
Träfasad V Biltema
Falu Vapen Falu Vapen

Den som vill se hela testresultatet hittar det via länken i högerspalten här på sidan. 

FAKTA Så utförs färgtestet
  • Träpanel av gran målas enligt färgtillverkarnas anvisningar.
  • Panelerna placeras på fyra olika orter i landet: Vindeln, Uppsala, Borås och Alnarp.
  • Träpanelerna står i två år och utsätts för väder och vind på samma sätt som verkliga husväggar under olika tidsperioder.
  • Färgerna bedöms sedan utifrån bland annat mögel- och algpåväxt, krackelering och avflagning.
  • Även egenskaper kring miljö och hälsa bedöms för de olika produkterna.
Källa: Folksam
Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Mest sedda inslag
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne
Populära expertsvar
Fler nyheter