Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Biodiversitetstak med solceller ger mervärde

7 augusti 2018
gront_tak
Marie Trikson Lööw och Anna Bernstad uppe på taket av det sex våningar höga bostadshuset i Kvarteret Sofia. Foto: Tobias Sterner
I kvarteret Sofia i Malmö byggs nu ett biodiversitetstak och solceller i kombination. Taket ingår i utvecklingsprojektet, BiodiverCity, som stöds av Vinnova. Taket ska bidra till flera gröna värden i staden.
Biodiversitetstaket innehåller ett större antal växter och ska locka fler insekter än den mer vanliga sortens gröna tak, där ett mindre antal olika sedumarter växer. Kvarteret Sofia är MKB Fastighets AB:s första projekt med den här typen av tak. I projektet som stödjs av Vinnova ska man utvärdera hur biodiversitetstaket och solcellerna gynnar varandra.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Blickfång: Syd
  • Södra Sverige är en mycket expansiv region med en stor mängd pågående bygg- och infrastrukturprojekt.
  • Svensk Byggtjänsts omvärldsbevakning har besökt ett flertal projekt i bland annat Malmö, Helsingborg och Lund för att samla erfarenheter och kunskap.
  • Resultatet blev reportage och tv-inslag som du kommer att kunna ta del av här på webbplatsen.
OM Biodiversitet

Med biologisk mångfald - eller biodiversitet - avses variationen bland levande organismer i alla miljöer, inklusive land- och vattenmiljöer, samt de ekologiska relationer och processer som organismerna ingår i. Detta innefattar mångfald inom och mellan arter samt mångfald av ekosystem.

 

Källa: Statens lantbruksuniversitet
OM MKB

MKB
Fastighets AB är ett av Sveriges största allmännyttiga bostadsbolag. Med drygt 23 000 lägenheter och 1 000 kommersiella lokaler är MKB det största fastighetsbolaget i Malmö. Ägare är Malmö stad. MKB:s andel av hyresrätter i Malmö är cirka en tredjedel. Av alla bostäder i Malmö har MKB cirka 15 procent. Under 2017 färdigställdes 520 lägenheter. Vid årsskiftet 2017/2018 fanns 1 066 lägenheter i produktion och en påbörjad projektering av cirka 1 350 lägenheter. MKB strävar alltid efter att bygga kostnadseffektivt, hållbart och med god kvalitet.

 

Källa: MKB Fastighets AB
OM Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas uppgift är att bidra till hållbar
tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. Det gör de främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. De satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer.
Vinnova är en statlig myndighet under Näringsdepartementet och nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning och innovation. De är också regeringens expertmyndighet inom det innovationspolitiska området. 

Källa: Vinnova
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne