Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

God luftkvalitet på HSB Living Lab

24 april 2018
HSB Living Lab
I två olika lägenheter i HSB Living Lab har luftkvaliteten undersökts. Foto: Felix Gerlach
Under mer än ett år har innemiljön i HSB Living Lab studerats. Resultatet visar att luftkvaliteten är god och under de rekommenderade riktvärdena. De boende upplever också att innemiljön är bra.
Vid Chalmers i Göteborg finns HSB Living Lab, en fastighet som har byggts för att fungera både som student- och forskarbostäder och som ett levande laboratorium där olika byggnadsmaterial, tekniska lösningar och innovationer ska testas och utvärderas under en tioårsperiod.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Mer om studien

I mätningarna ingick parametrar för inneklimat som temperatur och relativ luftfuktighet, halter av gasformiga luftföroreningar koldioxid, kvävedioxid, ozon, flyktiga organiska ämnen och formaldehyd samt partikelhalter PM10 och PM2.5.

I studien undersöktes dessutom upplevd luftkvalitet och termisk komfort med en enkät.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne