Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nya rapporter från fjärrvärmeforskningen

6 september 2017
Fjärrvärmerör
En av rapporterna handlar om livslängden på fjärrvärmerör. Foto: Roland Magnusson
Nu går det att ladda ner ett trettiotal rapporter om fjärrvärme och fjärrkyla från forskningsprogrammet Fjärrsyn, som avslutades vid halvårsskiftet.
Fjärrsyn är ett av världens största forskningsprogram för fjärrvärme och fjärrkyla. Efter tio års forskning avslutades programmet den sista juni i år. Programmet har varit indelat i tre etapper, den sista, som pågått sedan 2013, omfattar 34 projekt. Flera av dessa slutrapporterades i juni.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Om Fjärrsyn

Fjärrsyn är ett tvär- och mångvetenskapligt program som ska ta fram kunskap för att utveckla befintliga och nya fjärrvärme- och fjärrkylesystem. Forskningsprogrammet drivs i samverkan med Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen och omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. Programmet startade 2006 och avslutades i juni 2017.

Nedan följer några projekt från Fjärrsyns tredje etapp som pågick 2013–2017:

 • Regionala fjärrvärmesamarbeten
 • Framtida fjärrvärmeteknik
 • Fjärrvärmens framtida roll i Europa
 • Framtida värmebehov, etapp två
 • El och fjärrvärme - samverkan mellan marknaderna
 • Energiåtervinning från avfall i ett miljöperspektiv – kunskap och kommunikation
 • Livslängd och statusbedömning av fjärrvärmenät
 • Samband mellan innemiljö, energieffektivisering och fjärrvärmeproduktion
 • Hinder och möjligheter för expansion av fjärrkyla
 • Innovativ teknik för kombinerad fjärrvärme- och fjärrkyleanslutning i byggnader
 • Miljövärdering av energilösningar i byggnader
 • Riskhantering för underhåll av fjärrvärmenät
 • Kundernas uppfattning om förändrade prismodeller
 • Små värmekällor - kunden som prosument
 • Livslängd för fjärrvärmerör
 • Nya lösningar för fjärrvärme i miljonprogramsområden
 • Storskalig styrning av fjärrvärme
 • Att använda fjärrvärme i industriprocesser
 • Fastighetsnära säsonglagring av fjärrvärme.

Läs mer om alla 34 projekten i rapporten "Fjärrsyn 2013 till 2017" samt på Energiforsks webbplats under fliken "Rapporter", se länkarna nedan.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne