Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Långa omkörningsfält sparar ingen restid

19 september 2017
motesfria-vagar
Omkörningsfält med en längd mellan 1040 och 1400 meter på mötesfria vägar är mest optimalt för kortast restid men skillnaden blir väldigt liten enligt en ny rapport från VTI. Foto: Sten-Åke Stenberg
Omkörningsfält på mötesfria vägar behöver inte vara otroligt långa för att korta restiden. Enligt en ny rapport från VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, vinner man lite på att göra dem längre än 1,4 kilometer.
Viktor Bernhardsson, forskningsingenjör på VTI, har varit med och undersökt hur restiderna på 2+1 vägar, mötesfria vägar, påverkas beroende på hur långa omkörningsfälten är. Resultatet har nu presenterats i rapporten "Effektiva omkörningsfält på 2+1 vägar".

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

OM Undersökningen

Trafiksimuleringen utfördes med trafiksimuleringsmodellen Rural Traffic Simulator. Data som använts är från mätningar som har gjorts på mötesfria landsvägar och motortrafikleder, som har en hastighetsgräns på 100 kilometer i timmen.

I simuleringarna fanns enbart personbilar, tunga lastbilar utan släp samt med. Inga korsningar, cirkulationsplatser eller påfarter samt avfarter var kalkylerade. Vägarna som simulerades var raka och plana.

Källa: "Effektiva omkörningsfält på 2+1 vägar"
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne