Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Uppdaterad standard för märkning av installationer

22 november 2017
Standarden SS 741 om märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer har reviderats. Bland annat har ett nytt faropiktogram lagts in som betyder gas under tryck.
Ändringarna i utgåva åtta av standarden SS 741:2017 består främst av en anpassning till förändringarna i arbetsmiljöföreskriften AFS 2011:19 om Kemiska arbetsmiljörisker, som gjordes genom AFS 2014:43.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Om standarden

Standarden SS741 innehåller anvisningar för märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer, som exempelvis rörledningar, tankar, cisterner, kanaler för komfortventilation och ventiler.

Standarden omfattar märkning av kemiska riskkällor enligt AFS 2014:43 och farliga kemiska produkter enligt CLP-förordningen (EG 1272/2008) med vissa undantag. Märkningen ska uppmärksamma riskerna som är förknippade med installationen.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne