Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Smart termiskt nät för värme och kyla i Umeå

13 mars 2017
Hans Johansson framför Umeå sjukhus
I det termiska nätet på Umeå sjukhus lagras överskotts- och spillenergi i en geoenergianläggning eller flyttas direkt dit det finns ett värme- eller kylbehov, berättar Hans Johansson. Foto: Jan Alfredsson
1/3
Kylinstallation på Umeå sjukhus
Det är viktigt att sjukhuset är driftsäkert och robust. Med det nya energisystemet har leveransen av kyla säkrats. Foto: Patrik Ross
2/3
Hans Johansson i undercentralen på Umeå sjukhus
På en skärm i undercentralen visar Hans Johansson, VLL, hur det integrerade energisystemet styrs. Foto: Dan Öhman
3/3
Med hjälp av ett internt termiskt nät för värme och kyla återanvänds energin på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Svensk Byggtjänst har träffat Hans Johansson, hjärnan bakom det komplexa energisystemet.
Universitetssjukhuset i Umeå står inför en mycket stor renovering. Fram till år 2020 satsar landstinget 2,3 miljarder kronor på ny-, till- och ombyggnation av sjukhuset. Landstingets krav är att driftkostnaden, energianvändningen och miljöpåverkan ska sänkas. Samtidigt som lokalerna ska få ett bra klimat och sjukhuset bli driftsäkert och självförsörjande på el, värme, kyla och vatten.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 290 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 190 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Om det termiska nätet

I det termiska nätet sluts energikretsloppet på sjukhuset, då överskottsvärme flyttas till lokaler som behöver värme och överskottskyla till lokaler som behöver kyla. Med hjälp av geoenergilagret kan överskottsvärmen från sommaren sparas till vintern och överskottskylan från vintern sparas till sommaren.

Nätet består framförallt av tre kylvärmepumpar, två geoenergianläggningar, en kylmaskin för spetslast och det har tre leveranspunkter för fjärrkyla. Nedan ses den ungefärliga energiomsättningen i nätet.

Anläggning

Värme

[MWh]

Kyla

[MWh]

Kylvärmepump 1 1 200 1 050
Kylvärmepump 2 1 200 1 050  
Geoenergilager 1  1 200 1 050  
Geoenergilager 2 7 000 5 000  
Fjärrkyla 1    300
Fjärrkyla 2   Reserv
Fjärrkyla 3    Reserv
Kylmaskin (1 MW)    300
Summa  10 600   8 750  
FAKTA Nya geoenergianläggningen

Under den stora bilparkeringen vid landstingshuset ligger Umeå sjukhus nya geoenergianläggning, som invigdes förra våren. Här har man totalt borrat 125 hål 200-250 meter ner i berget för att hämta värme och kyla till hela sjukhusområdet.

Kort fakta om geoenergianläggningen:

  • 1,15 MW värme
  • 1 MW kyla
  • 7 GWh värme
  • 5 GWh kyla
  • 31 000 meter borrhål
  • Pay-off 7 år
  • Besparing 12 000 kronor/dygn

Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;