Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Otryggheten ökar i bostadsområden

6 mars 2017
Sergels tor i kvällsbelysning. bid_ntu_bengt-olson_740x413
Kvällstid känner sig fler kvinnor än män otrygga i offentliga miljöer. Foto: Bengt Olson
Otryggheten i våra bostadsområden ökar visar Nationella trygghetsundersökningen 2016 som Brottsförebyggande rådet presenterat. BID-samverkan kan vara ett steg i rätt riktning för att öka tryggheten och trivseln.
Nationella trygghetsundersökningen NTU 2016 visar att det är främst under kvällstid som fler är oroliga för att vistas utomhus i sina egna bostadsområden och på offentliga platser. Fler är också oroliga för att utsättas för överfall och misshandel och skillnaden mellan män och kvinnor är fortsatt stor.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Regeringens satsning på brottsförebyggande åtgärder

Regeringen driver en nationell satsning på det brottsförebyggande arbetet. Målet är dels att öka de brottsförebyggande insatserna i kommunerna genom ökat nationellt stöd och samordning, dels att bidra till att lyfta andra samhällsaktörers förebyggande arbete. Regeringen satsar sammanlagt 40 miljoner kronor årligen för att förstärka samverkan mellan olika aktörer, utveckla Brå:s pådrivande roll i det brottsförebyggande arbetet och inrätta regional samordning på länsstyrelserna.

FAKTA BID

BID står för Business Improvement Districts och är en samverkansmodell som kommer från USA.
Det är en modell för fastighetsägarsamverkan mellan privat och offentlig sektor. Motiven till samarbete är olika, men målet är det samma: att skapa attraktiva och trygga platser.
Modellen bygger internationellt på tvingande lagstiftning men den svenska modellen av BID är mer inriktad på frivillig samverkan.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne