Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Råden om innemiljöutredningar har förbättrats

4 maj 2017
En luftflödesmätning
En luftflödesmätning kan vara ett hjälpmedel i en innemiljöutredning men det räcker inte för att vi ska förstå varför människor mår dåligt i en byggnad. Foto: Tobias Sterner
Den så kallade SWESIAQ-modellen, som innehåller råd om hur en bra innemiljöutredning bör bedrivas, har uppdaterats. Dessutom har kompletterande råd om utredning av ventilationssystem tagits fram.
Över en miljon svenskar har, enligt en nationell miljöhälsoenkät, symtom som de anser beror på inomhusmiljön i bostaden, i skolan eller på arbetet. En innemiljöutredning ska ta reda på orsakerna till dessa problem. Det råder dock en allmän osäkerhet i samhället om vilka typer av orsaker man bör leta efter, därför bedrivs innemiljöutredningar idag på många olika sätt.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Om SWESIAQ-modellen

SWESIAQ står för Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate. Det är en oberoende, ideell svensk förening för alla med intresse för en hälsosam innemiljö.

SWESIAQ-modellen är tänkt som ett stöd för innemiljöutredare och för de som upphandlar eller beställer innemiljöutredningar. Den syftar också till att öka brukarnas förståelse för innemiljöproblem och innemiljöutredningar.

SWESIAQ-modellen kan användas generellt för alla typer av byggnader med icke-industriell verksamhet: enfamiljshus, flerbostadshus, bostadsområden, skolor, förskolor och arbetsplatser.

Sju grundorsaker till dålig luftkvalitet

Innemiljöutredningen måste bedrivas med en öppenhet för många olika orsaker till innemiljö-problemen. Bland annat måste varje innemiljöutredning innehålla en genomgång av var och en av följande viktiga grundorsaker till dålig luftkvalitet:

  • Fukt i byggnadsmaterial
  • Emissioner från mikrobiell påväxt
  • Emissioner från byggnadsmaterial
  • Emissioner från inredning och aktiviteter
  • Förorenad luft via tilluften
  • Förorenad luft via okontrollerat luftläckage
  • Otillräcklig luftväxling
Källa: SWESIAQ-modellen
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne