Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Markbyggande ska anpassas bättre till klimatförändringar

5 maj 2017
havsniva
På flera håll i Sverige förväntas vattennivåerna stiga längs med kusten. Framtida översvämningar kan då ställa till stora problem för byggnader som ligger nära havet. Foto: Mostphotos
Klimatet kommer att ändras på många sätt i framtiden. Följden blir att markbyggandet också måste ändras. En handlingsplan har tagits fram för att visa vilka åtgärder som myndigheter och andra behöver göra för framtida behov.
Statens geotekniska institut, SGI, ligger bakom handlingsplanen Hållbart markbyggande – en handlingsplan i ett föränderligt klimat. Den innehåller förslag på åtgärder, hur de skulle kunna genomföras och vilka som kan ta initiativ till att de genomförs för att markbyggandet ska anpassas till klimatförändringar.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

SUMMERING Målen med handlingsplanen

Fram till 2030 är SGI:s mål enligt handlingsplanen att:

Det finns ett digitalt kunskapsunderlag för markförhållanden för hela Sverige och används vid planering i samhällsbyggandet.

De som verkar inom branschen och i offentlig förvaltning har tillräcklig kunskap, kompetens och kapacitet om hållbart markbyggande för att kunna fatta långsiktiga beslut i förhållande till markförhållandena.

Det finns ekosystembaserade och resursoptimerade lösningar som tar hänsyn till markförhållanden.

Källa: Statens geotekniska institut
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne