Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Beställarkompetens ger bättre installationer

22 maj 2017
Kurs om upphandling i Gävle
I mitten av maj arrangerade Energi och Miljötekniska Föreningen en halvdagsutbildning i Gävle. Foto: Louise Rosén
Om en upphandling ska bli lyckad måste beställaren ha kompetens. I kursen ”Upphandling av värmepumpar och FTX” ges tips om vad det är viktigt att ställa krav på och vilka fallgropar som ska undvikas.
Göran Werner från WSP är kursens föredragshållare. Han berättar att de inom beställargrupperna BeBo och Belok har konstaterat att det många gånger beror på beställarledet, när det inte fungerar ute i anläggningarna.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Om Beställarkompetens

Kursen "Upphandling av värmepumpar och FTX" arrangeras av Energi och Miljötekniska Föreningen (EMTF) och ingår i Energimyndighetens utbildningssatsning Beställarkompetens, som är ett samverkansprojekt mellan Byggherrarna, Sabo, Fastighetsägarna Sverige, SKL och EMTF.

Syftet med Beställarkompetens är att kunskapen om metoder och verktyg för energieffektiv renovering ska öka.

Utgångspunkten för utbildningarna är kunskapen och erfarenheterna från nätverken BeBo, Belok och Sveby.

FAKTA Tre tips

Tre viktiga punkter till en lyckad värmepumpaffär:

  1. Gör en ordentlig undersökning av huset. Genomför andra energisparåtgärder innan installationen, så att dimensioneringsförutsättningarna blir rätt.
  2. Se till så att värmesystemet är rätt injusterat.
  3. Få med mätpunkter och mätutrustning i upphandlingen så att det går att följa upp om värmepumpen uppfyller utlovad prestanda.
Källa: Göran Werner
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne