Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så vill utredning klimatanpassa PBL

16 juni 2017
9459797-traktor-i-vatten
Ett förslag från utredningen är att vid risk för översvämning så kan kommuner få säga nej till bygglov på mark som redan har en gällande detaljplan. Foto: Annika Erixon/Mostphotos
Vem ska ha det juridiska ansvaret för skador på bebyggelsen som orsakas av klimatförändringar? En ny utredning har försökt svara på det och föreslår en del ändringar i PBL.
I slutet av maj presenterade utredaren Eva Eriksson, före detta landshövding för Värmland, utredningen Vem har ansvaret? Den är ett betänkande från Klimatanpassningsutredningen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

SUMMERING Lagförslagen i korthet

I PBL vill man införa att det i översiktsplanen också ska finnas kommunens syn på risken för skador på bebyggelse och byggnadsverk på grund av översvämning, skred, ras och erosion och hur riskerna kan minskas.

Det ska krävas marklov även för förändring av markytans utformning om kommunen bestämt det i detaljplanen.

Ansökan om bygglov får efter genomförandetiden alltid avslås om det finns en uppenbar risk för skador på fastigheten eller byggnadsverket på grund av erosion, översvämning, ras eller skred.

I lagen om allmänna vattentjänster vill man lägga till att en fastighetsägare ska ta hand om eller fördröja viss del dagvatten på sin fastighet om det ger väsentliga fördelar för ordnandet av vattentjänsten avlopp.

Källa: Vem har ansvaret?
Fördjupningsmaterial
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne