Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Utmaningar när miljonprogram möter framtid

15 februari 2017
bildspel-stacken-breddare
Stjärnhuset i Bergsjön från 1969 genomgår en omfattande renovering. När skyddsnätet tas bort kommer inget vara sig likt. Synd, tycker en del medan andra gillar framtidsperspektivet. Foto: Anna-Klara Aspegren
Allt fler bevarandeprogram för bebyggelse omfattar nu miljonprogramshus och frågan väcks hur man ska lyckas både bevara och modernisera. Hyreskooperativet Stackens renovering satte myror i huvudet på de inblandade.
Under lång tid har de kommunala bevarandeprogrammen omfattat bebyggelse fram till 1950-talet. Nu är allt fler måna om att utöka tidsrymden och även ge miljonprogramsområden bevarandestatus.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

OM Ingen motsättning till modernisering

”Moderna Göteborg” är ett projekt som igångsattes år 2010 med syfte att sammanställa ett kunskapsunderlag rörande efterkrigstidens bebyggelse och som utgör ett samarbete mellan flera förvaltningar inom kommunen. Programmet har nu godkänts av byggnadsnämnden som i sin tur har föreslagit kommunfullmäktige att anta programmet.

Madelene Seberbrink, antikvarie på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, har arbetat med programmet i två års tid och berättar om syftet.

– Avsikten är att komplettera kommunens befintliga kulturmiljöprogram, även kallade bevarandeprogram. Moderna Göteborg syftar till att belysa de karaktärsdrag som kan vara såväl unika som typiska för den aktuella bebyggelseperioden, och möjliggör en en högre kvalitet vid planering och bygglovgranskning. Bevarandemålet kan i sig innebära att vissa justeringar i det befintliga beståndet kan vara motiverade. Programmet ska ge vägledning vid sådana avvägningar, säger Madelene Seberbrink.

Vilka effekter vill du att Moderna Göteborg ska få?
– Jag önskar att vi alla får upp ögonen för dessa områden och de kvaliteter som finns. Det är också en identitetsfråga för de boende. Att belysa de kulturhistoriska värdena bidrar till att nyansera och stärka ett områdes identitet. Jag hoppas de boende ska bli mer medvetna om sin omgivning och känna sig stolta.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne