Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Installatörsföretagen varnar för ökad arbetsbörda

14 februari 2017
elektriker_dokumentation
Att Elsäkerhetsverket vill utöva en grundligare tillsyn över elinstallationer är mycket bra, menar Johan Martinsson vid Installatörsföretagen. Frågan är hur mycket dokumentation och merarbete det kommer att leda till för företagen. Foto: Arne Trautmann
Installatörsföretagen är positiva till den nya elsäkerhetslagen. Men de menar att arbetsbördan och kostnaderna för dokumentation kommer att bli betydligt högre än vad Elsäkerhetsverket uppgett – cirka 1-2 miljarder extra per år.
Den nya elsäkerhetslagen träder i kraft första juli och då flyttas ansvaret från elinstallatören till företaget, vilket ställer helt nya krav. Företagen måste bland annat upprätta ett egenkontrollprogram som säkerställer att arbetet utförs på rätt sätt. Elsäkerhetsverket har uppskattat att detta arbete kommer att ta mellan 5 och 30 timmar per företag och år.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fördjupningsmaterial
FAKTA Fakta kring det nya egenkontrollsprogrammet
  • Företagets egenkontrollsprogram ska ersätta det överinseende och den kontroll som elinstallatören har haft före idriftstagning.
  • Syftet med egenkontrollsprogrammet är att företagen ska säkerställa att deras utförande av elarbeten sker enligt lag.
  • Företagen måste registrera sig med sitt färdiga egenkontrollsprogram innan den 1 juli 2017.
  • Elsäkerhetsverket har tagit fram en handbok med bland annat en checklista som är tänkt som underlag för företagens arbete.
  • Installatörsföretagen håller på att ta fram ett digitalt verktyg som ska stödja företagen i att göra underlag för egenkontrollen.
Källa: Elsäkerhetsverket
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne