Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ny standard ska göra det lättare att välja filter

15 december 2017
Luftfilter och standarden
Om partikelhalterna i uteluften är kända kan man med hjälp av den nya standarden räkna ut partikelhalterna i ventilationens tilluft för ett visst filter. Fotomontage: Tobias Sterner
Klassningen av luftfilter i ventilationsanläggningar håller på att ändras enligt en ny internationell standard. Nu är det hög tid för konsulter och fastighetsägare att sätta sig in i det nya systemet.
För snart ett år sedan kom den nya standarden ISO 16890, som innehåller ett helt nytt klassificeringssystem för ventilationsfilter. En standard som välkomnas av branschen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Om PM - partikelstorlekar

Utgångspunkten i den nya ISO 16890-standarden är PM1, PM2,5 och PM10 samt ett filters förmåga att fånga upp dessa fraktioner av partiklar. PM står för particulate matter (partikelformigt material) och innebär mängden partiklar upp till en viss storlek och uttryckts i masskoncentration, vanligtvis µg/m3.

PM10 - Partiklar med en diameter upp till 10 mikrometer, μm, som till exempel pollen och damm. Kan orsaka nedsatt lungfunktion.

PM2,5 - Partiklar med en diameter upp till 2,5 mikrometer som till exempel aska, bakterier. Kan orsaka nedsatt lungfunktion och ge hud- och ögonbesvär.

PM1 - Partiklar med en diameter upp till 1 mikrometer. Det är så små partiklar som till exempel dieselavgaser, tobaksrök och virus som kan ta sig ut i blodet via alveolerna. Det är dessa partiklar som är kända för att vara de som är mest skadliga för människors hälsa.

Källa: Ultramare
tobias-eriksson
Tobias Eriksson, Rise
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne