Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Spillvärme i städer kan nyttjas bättre

31 augusti 2017
Göteborg
Mycket värme går till spillo i våra städer, nu vill ett nytt projekt ändra på det. Foto: Carina Andreasson
Ett nytt EU-projekt vill stoppa energislöseriet i våra städer. Fyra olika demonstrationsprojekt ska visa hur spillvärme i stadsmiljöer kan återvinnas och användas i befintliga fjärrvärmesystem.
Demonstrationsprojekten utförs i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. I Nice ska värme från avloppsvatten återvinnas för att värma kontor och hotell. I Bukarest ska värme från ventilationsschakten i tunnelbanesystemet återvinnas. I Brunswick ska energi från en närliggande serverhall värma upp ett område med lågenergihus och i Spanien ska värme från kyla användas för att fasa ut äldre, fossil värme.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Kort om projektet

I projektet deltar 16 partners från flera europeiska länder. Det finansieras genom EU:s ramprogram för forskning och innovation Horisont 2020 och har en budget på fyra miljoner euro.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne