Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Så kan ventilationskontrollen förbättras

25 augusti 2017
Luftflödesmätning
OVK:n bör bättre relatera till den faktiska inomhusmiljön och inte enbart till de luftflöden som den projekterades för, menar Kristina Fyhr på RISE. Foto: Tobias Sterner
Ge kommunerna möjlighet att ta ut avgift för handläggningen och kontrollera ventilationen mot nuvarande innemiljö. Det är några av förslagen i ett projekt om hur den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK, skulle kunna förbättras.
I projektet "Moderniserad ventilationskontroll", som RISE leder, har intervjustudier gjorts med OVK-kontrollanter, fastighetsägare, kommunhandläggare och olika myndigheter, för att få en heltäckande bild om hur OVK:n fungerar, uppfattas och används i landet.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA

Om OVK

Den obligatoriska ventilationskontrollen, OVK:n, infördes 1991 med syfte att förbättra inomhusklimatet i byggnader. Kontrollen omfattar de flesta typer av lokaler och flerbostadshus, och görs både innan lokalen tas i bruk och därefter var tredje eller sjätte år beroende på ventilationssystem.

Förslag för bättre OVK

För att få OVK:n att fungera bättre föreslås bland annat följande förslag i projektet:

  • Ge kommunerna möjlighet att ta ut avgift för handläggning av OVK-ärenden.
  • Inkludera nuvarande verksamhet och faktisk innemiljö på ett bättre sätt.
  • Ett enhetligt protokoll med ett nationellt register som möjliggör statistik och uppföljning.
  • Tydliga och samstämmiga krav i lagstiftning avseende behovs- och närvarostyrning, avstängd/reducerad ventilation m.m.
  • Möjlighet för OVK-kontrollanten att utföra efterbesiktning för uppföljning av åtgärder.
  • Höja miniminivån på energisparåtgärder, eftersom detta hanteras väldigt olika och nivån varierar kraftigt.

Finansiering av projektet

Projektet har finansierats av Energimyndigheten via E2B2 och deltagarna Akademiska Hus, Borås Stad, Fabs AB, Funktionskontrollanterna i Sverige, RISE Fastigheter och Svensk Ventilation.

Källa: RISE
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne