Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Erfarenheter av fettavskiljning och värmeåtervinning i storkök

27 september 2016
Roterande separationsplåt
TurboSwing är en ganska ny produkt som avskiljer fett ur frånluften genom att låta luften gå igenom en snabbt roterande separationsplåt. Foto: Jeven AB
Ett bra underhåll är viktigt för att nå en lyckad luftrengöring i storkök. Det visar en ny förstudie där olika lösningar för fettavskiljning och värmeåtervinning i ventilationssystem har analyserats.
En vanlig energisparåtgärd i lokaler är värmeåtervinning i ventilationssystemet. I storkök är det dock vanligt att värmeväxlaren sätts igen på grund av fett från matlagningen och det behövs därför någon form av fettrengöring i frånluften innan värmeåtervinningen.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Några av teknikerna

Det finns många olika fettrengöringssystem, nedan förklaras några av dem kort.

Roterande separationsplåtar är en ny lösning som kommersialiserades för bara några år sedan. Luften filtreras då den passerar genom en snabbt roterande separationsplåt. Fettet kolliderar med separationsplåten och slungas ut till avskiljningskammarens ytterkant, där den rinner ner i ett uppsamlingskärl och töms ut via en ventil.

Bakterier är en relativt ny lösning för luftrengöring som började testas år 2003. Bakterierna bryter ned fettet som samlats i imkanalen på mellan 5-10 timmar. Restprodukten blir koldioxid, vatten och vattenlösliga kolkedjor som rinner ner och samlas i avtappningsställen.

Ozon kan bryta ned både fettkedjor som finns i frånluften och fett som lagrats på imkanalens väggar. Det kan också ta bort det mesta av matoslukten. Då ozon reagerar med fettet omvandlas det till vatten, koldioxid och ett pulverliknande stoft.

UV-ljustekniken har använts sedan början av 2000-talet. UV-ljus lampor i kökskåpan belyser fettet som omvandlas till koldioxid, vatten och polymeriserat fett i pulverform.

Källa: Rapporten
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne