Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Kartläggning av skumisolering hjälper entreprenörer

28 oktober 2016
polyuretanskum-bild
Det har blivit allt vanligare att använda in-­situ sprayad polyuretansskumisolering i Sverige. Som en del i en SBUF-rapport finns nu en kartläggning som ska hjälpa entreprenörer att välja. Foto: Foamking.se
Kan polyuretanskum vara en lösning för att förbättra miljonprogrammens värmeprestanda? Ett nyligen genomfört examensarbete har kartlagt befintlig information och kunskap kring den platssprayade isoleringen i Sverige.
In-situsprayad polyuretanskumisolering är relativt nytt som metod och material på den svenska marknaden. Nu börjar alltfler efterfråga materialet, inte minst efter att ha sett filmer på sociala medier och bygg- och hantverksprogram från andra länder, där den platssprayade isoleringen används ofta och av flera anledningar.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

OM Platssprayad polyuretanskumisolering

Polyuretanskumsisolering finns i många olika skepnader. Något förenklat handlar det om en härdplast som framställs genom en exotermisk reaktion mellan flytande alkohol och difenylmetan-diisocyanat (MDI). Ofta sker detta på fabrik och levereras i färdiga byggskivor.

Nytt på den svenska marknaden är att företag erbjuder in-situsprayad (platssprayad)polyuretanskumsisolering, och det är detta artikeln avser. Det förekommer främst i två former; med öppna celler eller med slutna celler och dessa har väldigt skilda egenskaper när det handlar om fukt.

Alkoholen kan framställas från ett flertal olika källor. De två komponenterna leds fram under kontrollerade temperaturförhållanden genom varsin slang och blandas först utanför munstycket på den tillhörande sprutan. De skummas med hjälp av någon drivgas, till exempel luft, koldioxid eller pentan och dess materialegenskaper styrs med hjälp av olika tillsatser och katalysatorer.

Källa: Benjamin Robertshaw och My Essen-Möller, (Clase & Lindén 2010)
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne