Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ekodukt uppförs över befintlig väg

18 oktober 2016
Ekoukt som Trafikverket bygger
Ekodukten som Trafikverket bygger har en 64 meter lång och 32 meter bred övergång. Illustration: Temagruppen
Söder om Göteborg bygger Trafikverket en djurbro, en så kallad ekodukt. Bron, som är bland de största i sitt slag i Sverige, blir den första som uppförs i efterhand över en redan befintlig och högtrafikerad väg.
Sedan augusti är Trafikverket i full gång med att bygga en ekodukt över E6 utanför Kungsbacka. Det finns idag ett antal så kallade faunabroar i landet men de byggs oftast i samband med ny- eller ombyggnad av vägsträckor och ofta får djuren samsas med en mindre bilväg. Bron som Trafikverket bygger är den första i sitt slag som uppförs i efterhand över en redan befintlig högtrafikerad väg.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Vad är en ekodukt?

En ekodukt är en typ av faunapassage som leder "hela ekosystem" över vägen. Det är viktigt att landskapet "flyter" över vägen i en obruten kedja för att funktionen ska bli optimal för ett brett spektrum av arter. En ekodukt kräver en viss bredd om minst 30-50 meter. Människor får vistas på bron men inga fordon.

FAKTA Positiva effekter med ekodukten
  1. Minskad barriräreffekt av vägen.
  2. Minskning av antalet viltolyckor.
  3. Ökad population av djur i området.
  4. Ökad tillgänlighet till naturområden på båda sidor om vägen.
Källa: Trafikverket
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne