Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
Vi har blivit uppmärksammade på att notifieringarna av bevakningsmailen har nollställts för vissa kunder. Välj "Min bevakning" i huvudmenyn alternativt symbolen med en flagga om du surfar från mobilen och uppdatera dina inställningar.

Ekodukt uppförs över befintlig väg

18 oktober 2016
Ekoukt som Trafikverket bygger
Ekodukten som Trafikverket bygger har en 64 meter lång och 32 meter bred övergång. Illustration: Temagruppen
Söder om Göteborg bygger Trafikverket en djurbro, en så kallad ekodukt. Bron, som är bland de största i sitt slag i Sverige, blir den första som uppförs i efterhand över en redan befintlig och högtrafikerad väg.
Sedan augusti är Trafikverket i full gång med att bygga en ekodukt över E6 utanför Kungsbacka. Det finns idag ett antal så kallade faunabroar i landet men de byggs oftast i samband med ny- eller ombyggnad av vägsträckor och ofta får djuren samsas med en mindre bilväg. Bron som Trafikverket bygger är den första i sitt slag som uppförs i efterhand över en redan befintlig högtrafikerad väg.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Vad är en ekodukt?

En ekodukt är en typ av faunapassage som leder "hela ekosystem" över vägen. Det är viktigt att landskapet "flyter" över vägen i en obruten kedja för att funktionen ska bli optimal för ett brett spektrum av arter. En ekodukt kräver en viss bredd om minst 30-50 meter. Människor får vistas på bron men inga fordon.

FAKTA Positiva effekter med ekodukten
  1. Minskad barriräreffekt av vägen.
  2. Minskning av antalet viltolyckor.
  3. Ökad population av djur i området.
  4. Ökad tillgänlighet till naturområden på båda sidor om vägen.
Källa: Trafikverket
Debatt i fokus
Mest lästa artiklar
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;