Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

AMA-anpassning kompletterar hållbarhetskriterier

14 mars 2016
Utomhusarmaturer tre stycken
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för belysning har kompletterats med koder och rubriker enligt AMA-systemet. Kompletteringen ska underlätta upphandling. Foto: Mostphotos
Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier för upphandling av inom- och utomhusbelysning har kompletterats med rubriker och koder enligt AMA-systemet. Kompletteringen har gjorts för att kriterierna ska bli enklare att använda och mer tillgängliga.

Kompletteringen av Upphandlingsmyndighetens hållbarhetskriterier gör att de nu följer branschens frivilligt standardiserade termer och beskrivningar vid upphandling av olika former av entreprenader.

När används kriterierna?

Kriterierna täcker in de flesta av de funktioner hos teknisk utrustning och installationer som bör efterfrågas i en upphandling av energieffektiva belysningsanläggningar. De kan användas vid upphandling av tjänster för belysningsprojektering och belysningsentreprenad samt upphandling av belysningsprodukter.

– Vi hoppas att kriterierna nu blir ännu mer tillgängliga och användbara vid upphandlingar av belysningskonsulter och belysningsentreprenader. Kompletteringen med AMA-systemets koder och rubriker kan underlätta för upphandlare på de tekniska kontoren och förvaltningarna att använda våra kriterier, säger Ylva Svedenmark, sakkunnig inom belysning på Upphandlingsmyndigheten i ett pressmeddelande.

Var hittar jag kriterierna?

Hållbarhetskriterierna med AMA-rubriker finns att hämta och ladda ner genom kriteriebiblioteket på Upphandlingsmyndighetens webbplats. Kriterierna är anpassade till lagen om offentlig upphandling och är klara att använda i förfrågningsunderlag.

Även delar av Upphandlingsmyndighetens kriterier inom byggområdet är försedda med AMA-rubriker och koder. Det gäller kriterierna som berör energieffektiva byggnader, miljöledning av entreprenader och materialval vid byggande.

Fördjupningsmaterial
FAKTA AMA

AMA-systemet innehåller allmänna material och arbetsbeskrivningar för entreprenader och entreprenadupphandlingar och är framtaget av branschen. Upphandlingsmyndigheten har hållbarhetskriterier som är anpassade till lagen om offentlig upphandling och som innehåller AMA-systemets rubriker.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne