Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Kylnorm om brandfarliga köldmedier tas fram

26 maj 2016
Brand
För att minimera risken för brand där brandfarliga köldmedier används i kylaggregat måste många krav ställas när det gäller konstruktion, placering och handhavande. Foto: Mostphotos
Användningen av brandfarliga köldmedier kommer att öka de kommande åren. Det spår Svenska Kyl och Värmepumpföreningen, som arbetar med att ta fram en ny del till Svensk Kylnorm.
För snart två år sedan trädde en ny förordning om fluorerade växthusgaser, F-gaser, i kraft. Förordningen ställer bland annat krav på att köldmedier med hög växthuspåverkan, GWP-faktor, ska fasas ut.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Kort om köldmedier

Köldmedier finns bland annat i kylar, frysar, luftkonditionering och värmepumpar. Naturliga köldmedier är köldmedier som inte har någon ozonpåverkan då de inte innehåller klor. Några exempel på naturliga köldmedier är:

  • ammoniak
  • kolväten
  • koldioxid.

Flera av de naturliga köldmedierna är dock brandfarliga, som exempelvis kolvätena: propan och isobutan.

– År 2020 blir det installationsstopp för bland annat köldmediet R404A. Eftersom propan har liknande termodynamiska egenskaper som R404A kan det vara ett bra alternativ vid utbyte och nybyggnation. Koldioxid kan också vara ett bra alternativ men det kräver ett större ingrepp då både komponenter och aggregat måste bytas ut eftersom det har andra egenskaper och högre tryck, berättar Johan Landé och fortsätter:

– I befintliga anläggningar där man bara vill byta ut R404A köldmedium kommer nog andra köldmedier än de naturliga att användas i första hand, som till exempel R448A eller R449.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne