Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Bred samverkan om renovering

27 maj 2016
siren-huvudbild
Renoveringsforskningen inom SIRen ska stödja byggsektorn i det konkreta arbetet med att renovera rätt, effektivt och hållbart. Bildmontage: SIRen
Den starka forskningsmiljön SIRen vill åstadkomma en radikalt förändrad renoveringspraxis. I ett tätt samarbete mellan akademi, industri och samhällsaktörer tas konkreta metoder och modeller för hållbar renovering fram.
Ett stort renoveringsbehov kräver inte bara stor kunskap utan också rätt kunskap. Just nu finns ett omfattande befintligt bestånd i Sverige där de tekniska installationerna har passerat sin livslängd.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

OM Forskare och företag i SIRen

SIRen består av elva forskare i en styrgrupp och dessutom ett 20-tal forskare i en expertpool inom teknik, arkitektur, fastighetsekonomi, sociologi, kulturhistoria, organisering, innovation och samhällsvetenskap relaterade till byggandet. 

Idag deltar

  • 4 kommunala bostadsföretag som tillsammans äger och förvaltar över 100 000 lägenheter
  • 3 stora entreprenadföretag
  • 8 konsultföretag varav två stora tekniska konsultföretag och ett stort arkitektföretag
  • 3 leverantörer av renoveringskoncept för fasader, ventilation, bad- och köksrenovering
  • Bransch- och intresseorganisationer; Byggherrarna, VVS-företagen och Hyresgästföreningen
  • Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)
  • Kommunala aktörer; Malmö stad, Energimyndigheten i Skåne, Stadsmuseet i Göteborg och Västra Götalandsregionen (enheten för kulturarvet)
  • 1 statlig myndighet: Boverket

Forskningsrådet Formas finansierar med cirka 24 miljoner kronor fördelat på projektets fem år, 2014 - 2018, under förutsättning att företag och organisationer från den svenska bygg- och fastighetssektorn deltar och bidrar ekonomiskt och med arbetstid.

Det går fortfarande bra att ansluta sig till forskningsmiljön via Nationellt Renoveringscentrum, se länken.

Källa: Nationellt Renoveringscentrum/SIRen
Fördjupningsmaterial
siren-wp
SIRens tvärdisciplinära arbetssätt
Forskningsområden och arbetspaket, WP, möts inom SIRen. BIld: SIRen
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne