Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Strategi för material i kontakt med dricksvatten

16 juni 2016
Vattenkran
Material som kommer i kontakt med dricksvatten kan utsöndra hälsofarliga ämnen i dricksvattnet, som exempelvis bly och bisfenol. Foto: Andy Dean
Boverket har tagit fram en strategi som ska säkerställa kvaliteten på vårt dricksvatten. Bland annat ska de utreda om kraven i byggreglerna bör preciseras när det gäller material i kontakt med dricksvatten.
I oktober förra året fick Boverket ett uppdrag av regeringen att ta fram en strategi som ska förbättra samordningen och utvecklingen av frågor som rör material som är i kontakt med dricksvatten. Nu har Boverket redovisat uppdraget i rapporten "Strategi för material i kontakt med dricksvatten".

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Bakgrund

I Sverige faller frågor om tillgång till hälsosamt och rent dricksvatten inom flera myndigheters ansvarsområde.

Havs- och vattenmyndigheten hanterar frågor om vattenskyddsområden och skyddet av vissa vattentäkter. Livsmedelsverket arbetar för säkra livsmedel och meddelar bland annat föreskrifter om dricksvatten. Boverket meddelar föreskrifter med krav på byggnader och dess installationer, till exempel dricksvattenledningar och blandare. Kemikalieinspektionen är expertmyndighet i fråga om hälso- och miljörisker med kemiska produkter. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) ackrediterar organ som meddelar typgodkännanden av vissa byggprodukter, däribland produkter i kontakt med dricksvatten.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne