Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Brukarindata för skolor nu fastställd

1 juni 2016
Skola
Svebys nya brukarindata för skolor innehåller bland annat värden på luftflöden och tappvarmvattenanvändning. Foto: Wavebreakmedia
Nu har Svebys rapport om brukarrelaterade indata för undervisningslokaler fastställts. Tanken är att indatan ska kunna användas vid energiberäkningar om det inte finns andra projektspecifika värden.
Remisshanteringen av rapporten "Brukarindata för undervisning" är nu färdig och rapporten går att ladda ner på Svebys webbplats.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA om Sveby och brukarindata

Sveby står för "Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader" och är ett branschöverskridande program som tar fram hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Syftet med brukarindata är att tolka byggreglernas definition av byggnadens energianvändning avseende normalt brukande genom att ta fram, sammanställa och förankra normala brukarrelaterade indata till energiberäkningar i form av en vägledande anvisning.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne