Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

17 miljoner till innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling

23 juni 2016
hundralapp
Naturvårdsverket delar ut 17 miljoner till innovativa lösningar inom stadsutveckling. Foto/Illustration: Tobias Sterner
Naturvårdsverket delar ut 17 miljoner till innovativa lösningar inom hållbar stadsutveckling. Företag, kommuner, landsting och organisationer kan söka bidrag.

Uppdraget, som kommer från regeringen, innefattar en utlysning om 17 miljoner kronor årligen fram till 2019. Det avser huvudsakligen bidrag för projektering, planering och förstudier för hållbar stadsutveckling där användandet av spetstekniker och avancerade systemlösningar står i fokus.

Med spetsteknik avses en ny generation avancerad teknik med hög miljöprestanda och betydande innovationsgrad, där de transformativa teknikerna kommit längst i utvecklingen. Den nya tekniken och de nya systemlösningarna ska kunna nyttiggöras vid renovering, förvaltning och/eller vid byggande av nya stadsdelar.

Vill stärka efterfrågan av ny teknik

Syftet med utlysningen är att bidra till en stärkt efterfrågan och ett ökat nyttjande av ny teknik och nya lösningar i stadsmiljön. Genom att nyttja dessa hoppas man nå miljömålen snabbare, vilket i sin tur kommer ge en bättre livskvalité i städerna.

Satsningen genomförs som en del av regeringens investeringar för klimatet.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne