Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Bekämpar ogräs med ny teknik

29 juli 2016
tågräls
Med hjälp av ett så kallat ogräståg ska Trafikverket bekämpa ogräset längs landets järnvägsspår. Foto: Hannes Lindgren
Trafikverket testar en ny typ av ogräsbekämpning där man skannar av banvallen och bara sprutar bekämpningsmedel exakt där ogräset växer.

Ogräs vid järnvägsspåren är en säkerhetsrisk eftersom det orsakar spårhalka samt försämrar dräneringen vilket kan påverka spårens stabilitet. Sly kan också göra det svårare för lokförare att se hinder på spåren. Bekämpning av ogräs är därför nödvändig för att behålla järnvägens standard och livslängd.

Ogräståg skannar av banvallen

Trafikverket testar just nu en ny modern teknik för ogräsbekämpning där ett så kallat ogräståg skannar av banvallen och sprutar bekämpningsmedel exakt där ogräset växer. Genom det webbaserade verktyget blir det också enklare att se vilka områden som inte ska besprutas, så kallade restriktionsytor.

– Tack vare det nya kartverktyget hoppas vi förenkla arbetet både för Trafikverket och för miljöhandläggare hos kommunerna och på länsstyrelserna, säger Jonas Lycksell, projektledare för kemisk ogräsbekämpning på Trafikverket.

Undersöker även om grundvattnet påverkas

Trafikverket har ett kontrollprogram för att mäta om bekämpningsmedel sprids till grundvattnet. Mätningar har gjorts på fem platser i landet under ett år. Hittills har resultaten inte visat på någon spridning. 

– I år har vi även inlett en inventering av alla enskilda brunnar nära järnvägen. De uppgifterna ger oss ökad säkerhet om exakt var brunnar finns inom restriktionsytorna, säger Jonas Lycksell.

 

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne