Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Bok om återvinning revideras

18 februari 2016
Naturvårdsverket ska se över handboken ”Vägledning om återvinning av avfall i anläggningsbranschen”. Detta då den inte fått den effekt som man önskat.

Syftet med Naturvårdsverkets handbok, som publicerades 2010, var att öka andelen avfall som återvinns i anläggningsarbeten på ett mer miljö- och hälsosäkert sätt. Dock visar en undersökning att boken inte fått det genomslag man önskat och Naturvårdsverket har därför bestämt sig för att göra om boken.

Hur den nya handboken ska utformas kommer beslutas av styrgruppen i samarbete med projektgruppen. Naturvårdsverket kommer att bjuda in till en referensgrupp med representanter från berörda myndigheter, branschorganisationer och verksamhetsutövare.

 

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne