Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Nytt verktyg för riskbedömning av avlopp

2 december 2016
Ett nytt verktyg har tagits fram för kvantitativ mikrobiologisk riskbedömning av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar.

Verktyget, som är framtaget av Vatten- och Havsmyndigheten, HaV, är tänkt att användas av tillsynsmyndigheter för att analysera risken för smittspridning från befintliga avloppsanläggningar men också i planeringssyfte vid bedömning av rimliga säkerhetsavstånd och placering av nya små avlopp och dricksvattenbrunnar.

Till grund för manualen ligger två projekt som båda är finansierade av Havs- och vattenmyndigheten inom ramen för anslag "1:12 Åtgärder för havs- och vattenmiljöer".

  • Verktyg för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar.
  • Kunskapsspridning för mikrobiell riskanalys av små avloppsanläggningar nära dricksvattenbrunnar.

Det är inom det senare projektet som manualen tagits fram.

Gratis att ladda ner

Modellen är fritt tillgänglig som en webb-länk och kräver ingen installation på den egna datorn. I manualen beskrivs indata och hur en modellering genomförs, steg för steg.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne