Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ett år med AMA:s installationsdelar

30 december 2016
AMA VVS & Kyl 16 och AMA EL 16 har funnits ute ett år.
AMA VVS & Kyl och AMA EL i 2016 års utgåva. Foto Tobias Sterner
För snart ett år sedan kom de senaste utgåvorna av AMA:s installationsdelar ut. Båda publikationerna har emottagits väl och fått en bred förankring i branschen.

I början av januari släpptes de nya utgåvorna av AMA och RA VVS & Kyl 16 samt AMA och RA EL 16, något Svensk Byggtjänst uppmärksammade med två tv-inslag.

Eva Eneström Schmied och Per Andersson, huvudutredare för AMA VVS & Kyl respektive AMA EL på Svensk Byggtjänst kan så här i årets slutskede konstatera att utgåvorna mottagits väl.

Slopad serietabell

En av de stora förändringarna inom VVS var att serietabellen för teknisk isolering togs bort från AMA och ersattes av en vägledande text i RA.

Anledningen var främst att branschen, med Isoleringsfirmornas Förening i spetsen, ansåg att serietabellen allt oftare användes som ett dimensioneringshjälpmedel istället för den avsedda användningen att redovisa den isolertjocklek man kommit fram till genom beräkningar.

Det ledde ofta till omotiverade isolertjocklekar.

– Serietabellen har funnits i AMA sedan 1972 och får därför anses vara väl inarbetad. Det nya redovisningssättet leder till visst merarbete för projektörerna, men de frågor och funderingar vi hade förväntat oss har än så länge uteblivit. Förhoppningsvis har branschen tagit till sig det förändrade synsättet, säger Eva Eneström Schmied.

Nya elinstallationsregler

Det har snart gått åtta år sedan en ny utgåva av Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 senast gavs ut, men nu är det dags igen.

Ett förslag till utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00 ligger ute på allmän remiss och kommentarer på remissen kan lämnas fram till den 1 februari 2017.

De nya reglerna kommer med all sannolikhet påverka AMA.

– Snart kommer nya elinstallationsregler och under våren kommer texterna i AMA och RA EL ses över och vid behov uppdateras för att möta det nya regelverket. Eventuella ändringar av texter kommer att presenteras i AMA-nytt under hösten 2017, säger Per Andersson.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne