Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Dags att söka stadsmiljöavtal

25 augusti 2016
busshållplats
Den andra ansökningsomgången för stadsmiljöavtalen är nu igång. Sista ansökningsdag är 3 oktober 2016. Foto:Håkan Bewert
Nu öppnar årets andra omgång för stadsmiljöavtal, där kommuner och landsting kan söka stöd för investeringar för hållbara stadsmiljöer.

Kommuner och landsting kan söka stöd till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik som vägar och gator, spåranläggningar, kajer och hållplatser för lokala och regionala persontransporter.

Stöd lämnas även till investeringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik för att demonstrera, prova och utvärdera dessa.

Regeringen har avsatt två miljarder kronor under 2015-2018. Trafikverket har hittills beviljat stöd för cirka en miljard kronor. Sista ansökningsdag är 3 oktober 2016.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne