Feedback
Varan har lagts till i varukorgen
För närvarande kan det vara problem med att se video för de som inte är inloggade.

Dags att söka stadsmiljöavtal

25 augusti 2016
busshållplats
Den andra ansökningsomgången för stadsmiljöavtalen är nu igång. Sista ansökningsdag är 3 oktober 2016. Foto:Håkan Bewert
Nu öppnar årets andra omgång för stadsmiljöavtal, där kommuner och landsting kan söka stöd för investeringar för hållbara stadsmiljöer.

Kommuner och landsting kan söka stöd till investeringar i anläggningar för lokal och regional kollektivtrafik som vägar och gator, spåranläggningar, kajer och hållplatser för lokala och regionala persontransporter.

Stöd lämnas även till investeringar i anläggningar för nya transportlösningar för lokal och regional kollektivtrafik för att demonstrera, prova och utvärdera dessa.

Regeringen har avsatt två miljarder kronor under 2015-2018. Trafikverket har hittills beviljat stöd för cirka en miljard kronor. Sista ansökningsdag är 3 oktober 2016.

Fördjupningsmaterial
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne
Fler nyheter
;