Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Hur bygger vi snabbt, billigt och hållbart?

26 april 2016
stockholmshusen_740x413
Typcertifierade byggnader kan vara en väg att öka takten i bostadsbyggandet. Illustration: Svenska Bostäder
Bostadsbehovet i Stockholmsregionen är ett växande problem, men många kan inte efterfråga nyproducerade bostäder. Det behövs därför bostäder för resurssvaga hushåll och dessa behövs snabbt, dessutom ska de helst vara hållbara.
I början på april arrangerades Bostadsforum av Stockholms Byggmästareförening och Kommunförbundet Stockholms län, KSL. Huvudfrågan var hur bostäder kan byggas så att det blir möjligt för hushåll med små ekonomiska resurser att etablera sig på bostadsmarknaden.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Stockholmshusen
  • Tillsammans med stadsbyggnads- och exploateringskontoren utvecklas Stockholmshusen – ett konceptbyggande av bostadshus som uppfyller stadens högt ställda krav på exempelvis gestaltning, energianvändning, kostnadsnivå och byggtid.
  • Stockholmshusen är en satsning där Stockholms stad samlar sin egen bostadsbyggarkraft med målet att snabbt och kostnadseffektivt bygga tusentals hyresrätter. För att lyckas samarbetar Stockholms stads tekniska förvaltningar och Stockholms allmännyttiga bostadsföretag. Målet med Stockholmshusen är 3 500-5 000 byggstartade hyresrätter till 2020 till en investering om ca 10 miljarder kronor. De första Stockholmshusen byggstartas senast hösten 2017 för möjlig inflyttningsstart under senare delen av 2018.
  • Innovativt byggande som uppfyller Stockholms mål att bygga 40 000 bostäder till 2020. Genom att upphandling och entreprenad sker i dialog och samverkan med entreprenörer stödjs byggbranschens utveckling mot en mer effektiv produktion.
Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne