Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Tillgänglighet för alla

14 september 2015
För att skapa full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning måste hindren identifieras och undanröjas. Foto: Dave Willman
Myndigheten för delaktighet har gett ut skriften ”Riktlinjer för tillgänglighet – Riv hindren” samt ett antal checklistor som ett stöd för arbetet med att alla ska kunna vara delaktiga i samhället.
Många människor i Sverige har en funktionsnedsättning av något slag. Bra tillgänglighet är en förutsättning för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället. Små åtgärder gör stor skillnad och det som är bra för personer med funktionsnedsättning är bra för alla.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

FAKTA Myndigheten för delaktighet

Myndigheten för delaktighet, MFD, har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.
Uppdraget styrs av mål och strategier för funktionshinderspolitiken. Dessa bygger på FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
MFD arbetar gentemot och genom myndigheter, kommuner och landsting.
MFD är en sammanslagning av före detta Handisam och delar av Hjälpmedelsinstitutet.

 

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne