Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Exempelsamling PBL är nu under revidering

20 oktober 2015
Ritning, NCS
I samband med bygglov kan byggnadsnämnden efterfråga att exteriörens färgsättning redovisas med kulörer enligt NCS – färgsystem. Foto: Sebastian Duda
Sveriges kommuner och landsting, SKL, håller på att uppdatera Exempelsamling PBL. De första delarna, Lov och förhandsbesked samt Tillsyn, är publicerade.

Exempelsamling PBL innehåller exempel på material som kan användas av byggnadsnämnden vid hanteringen av lov, byggande och tillsyn. Det består av dokument som kan användas som stöd för kommunerna i sina arbeten med att utforma egna mallar för olika steg i processerna.

Tre delar

Exempelsamlingen kommer att bestå av tre delar. I dag är två delar publicerade, "Lov och förhandsbesked" samt ”Tillsyn”. Den del som ännu inte är klar är ”Underlag under byggprocessen”.

Förändringar

Det redovisas inte längre några flödesscheman men dokumenten är upplagda och namngivna efter ett tänkt flöde. Några dokument har fått nya beteckningar, men de gamla anges inom parantes.

Materialet togs ursprungligen fram i samarbete med Bygglovalliansen men uppdateras nu av SKL. SKL poängterar att dokumenten varken är granskade av, eller framtagna i samarbete med Boverket.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne