Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Guide för klimatanpassning

12 oktober 2015
Ökad nederbörd och mer intensiva skyfall i kombination med höjda havs- och grundvattennivåer leder till ökad risk för översvämning. Foto: Robert Bister
Klimatanpassningsportalens nya sida "Åtgärda" är en helt ny samling verktyg som ska ge kommuner, landsting, företag med flera vägledning för att möta och rusta för ett förändrat klimat.
Klimatförändringarna medför att förutsättningarna för en rad olika samhällsverksamheter förändras. Vi drabbas allt oftare av skyfall och extremare värmeböljor samtidigt som det sker gradvisa förändringar av förutsättningarna, som stigande grund- och havsvattennivåer, förändrade växtsäsonger och en ökad risk för mögelangrepp eller röta.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

Fördjupningsmaterial
FAKTA Klimatanpassningsportalen

På klimatanpassningsportalen finns information om hur klimatet förändras, vilka effekter det kan få för samhället samt vem eller vilka som bär ansvaret på nationell, regional och lokal nivå i olika frågor. Portalen bygger på ett samarbete mellan sjutton statliga myndigheter i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Myndigheterna är ansvariga för sina specifika expertområden.

Klimatanpassningsportalen drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning som, på regeringens uppdrag, är inrättat vid SMHI.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne