Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Avloppsrening för framtiden

9 oktober 2015

Din webbläsare har inte stöd för all funktionalitet, uppgradera till en nyare version av Internet Explorer eller ladda ner Google Chrome, Edge, Safari eller Firefox.

  Utvändigt har den nya byggnaden en panel av oregelbundet formade betongelement. Det veckade taket täcks av ett sedumtak som blir en del av fastighetens dagvattenhanteringen. Foto: Manfred Otterheim
  I Umeå har UMEVA låtit genomföra en omfattande utbyggnad och uppgradering av reningsverket på Ön mitt i Umeälven. Nya anläggningsdelar har byggts för att klara nya miljökrav och ökad anslutning enligt Umeå kommuns vision om 200 000 invånare år 2050. För att skapa bättre arbetsmiljö och elsäkerhet har även en modifiering och uppgradering av den befintliga anläggningen gjorts.
  Fördjupningsmaterial
  Fler nyheter
  Mest lästa artiklar
  Debatt i fokus
  Andra bevakar
  Bevaka ämne