Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Avgift gav positiv verkan på upphandling

21 oktober 2015
Upphandlingsskadeavgift har lett till att myndigheter förbättrat sin upphandlingsverksamhet enligt en rapport från Konkurrensverket. Foto: Mostphotos
Konkurrensverket har kommit med en rapport, ”Fem år med upphandlingsskadeavgift, 2015:7”, om hur verkets tillsyn av upphandlingsreglerna har påverkat upphandlande myndigheters verksamhet.
Upphandlingsskadeavgiften har funnits i fem år. Konkurrensverket ville ta reda på om upphandlande myndigheter förändrat sitt sätt att upphandla om de ålagts att betala en upphandlingsskadeavgift. I rapporten 2015:7 redovisar de att nästan 90 procent av de som betalt en upphandlingsskadeavgift har genomfört interna förändringar och att de upplever det som positivt.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-16 idag

Fördjupningsmaterial
FAKTA Utdömda avgifter

Konkurrensverket har under de fem år som gått lämnat in totalt 92 ansökningar om upphandlingsskadeavgift, varav 62 ansökningar har lämnats på eget initiativ (fakultativa). De övriga 30 ansökningarna har Konkurrensverket varit skyldigt att lämna (obligatoriska). Domstolarna har hittills meddelat 65 avgöranden som har vunnit laga kraft. Av de lagakraftvunna avgörandena har domstolarna helt eller delvis bifallit Konkurrensverkets talan i 89 procent av de fakultativa ansökningarna och i 43 procent av de obligatoriska ansökningarna. Totalt uppgår de utdömda Upphandlingsskadeavgifterna till 23 946 000 kronor.

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne