Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Ändrade föreskrifter för olje- och gaspannor

29 oktober 2015
Boverkets föreskrifter om effektivitetskrav på nya värmepannor, EVP, har ändrats. Kraven på energieffektivitet har upphävts eftersom dessa krav numera finns i en ekodesignförordning.

Den 26 september i år började nya EU-förordningar om ekodesign och energimärkning för gas-, olja- och elpannor att gälla, vilket bland annat innebär nya krav på energieffektivitet och ljudeffektnivå.

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om effektivitetskrav för nya värmepannor som eldas med flytande eller gasformigt bränsle har därför ändrats genom ändringsförfattningen BFS 2015:5 - EVP 5. Produktkraven har upphävts vilket innebär att föreskriften nu enbart innehåller regler om förfarande för bedömning av överensstämmelse med produktkraven samt villkor för att bli anmält organ för de aktuella produkterna.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne