Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Vägledning till hållbar utveckling i översiktsplaneringen

6 november 2015
kust, natur
I översiktsplanen redovisar kommunen hur mark- och vatten är tänkt att användas samt hur kommunen vill tillgodose allmänna intressen. Foto: Anders Wester
Boverket tagit fram vägledning för att ge stöd och inspiration till kommuner och länsstyrelser i arbetet med hållbar utveckling i översiktsplaneringen. Vägledningen ingår som en del i PBL Kunskapsbanken.
Enligt plan- och bygglagen, PBL, är målsättningen med den fysiska planeringen att sträva efter en hållbar samhällsutveckling genom hushållning med mark och vatten. I översiktsplanen, ÖP, ska kommunen formulera sina strategier för en långsiktigt hållbar utveckling. Det är också här som kommunen redogör för hur mark- och vatten är tänkt att användas samt hur kommunen vill tillgodose allmänna intressen. Av översiktsplanen framgår också hur kommunen samordnar sin planering med nationella och regiona

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne