Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Väg, järnväg och VA i fokus i nytt förslag

25 november 2015
godståg
Infrastrukturkommissionen har levererat sin slutrapport till regeringen. Rapporten fokuserar på främst två delar av den svenska infrastrukturen; väg och järnväg och VA-systemen. Foto: Michael Erhardsson
Modernisera regleringen av va-systemen och öka antalet innovationsupphandlingar. Det är några av Infrastrukturkommissionens förslag till regeringen.
När Infrastrukturkommissionen presenterade sin slutrapport låg fokus på alternativa finansieringar för att snabbare bygga ut infrastrukturen i landet. Kommissionen vill se ökade satsningar på infrastruktur men poängterade att det också handlar om effektivitet.
– Tiden från att en idé till att bygget står klart och är redo att använda, kostar mycket pengar. Därför behövs regelförenklingar för att komma igång snabbare, poängterar Stefan Attefall, ledamot i Infrastrukturkommissionen och tidiga

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

Fördjupningsmaterial
FAKTA Kommissionens förslag i korthet

1. Genom ett ramverk för investeringar i infrastruktur kan politiska avvägningar tydliggöras och olika former för finansiering och organisering kan jämföras inför beslut om större projekt. Antalet innovationsupphandlingar bör öka.

2. Utrymmet för AP-fonderna att placera i onoterade tillgångar och fast egendom, som infrastruktur, bör öka.

3. För att främja alternativ finansiering och organisation bör det utredas hur brukaravgifter kan tas ut i det befintliga vägnätet i samband med större underhållsåtgärder och nyinvesteringar.

4. Ändra lagstiftningen så att brukaravgifter och trängselskatter i högre grad kan baseras på trafikflöden i realtid, snarare än fasta klockslag. Driv på elektrifieringen av vägnätet.

5. Modernisera regleringen av va-systemen. Utan att ge avkall på folkhälsomålet, som är grunden för dagens lagstiftning, bör förutsättningarna för att anpassa va-lagstiftningen enligt samma principer som gäller för el- och fjärrvärmemarknaderna prövas.

Om kommissionen

Infrastrukturkommissionen tillsattes i mars 2015 med uppdraget att utreda möjliga tillvägagångssätt och modeller för att effektivisera och öka omfattningen av infrastrukturinvesteringar i Sverige. Slutrapporten presenterades den 28 oktober 2015.

Arbetet har finansierats av initiativtagarna MTR, NCC, PEAB, Ramböll, Skanska, Veidekke, KPMG och WSP.Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Andra bevakar
Bevaka ämne