Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Utredningen om överprövningar klar

26 mars 2015
Utredningen har kommit fram till flera förslag som ökar effektiviteten i upphandlingsförfarandena och som på sikt kan minska antalet överprövningar. Foto: Juergen Priewe
Den andra mars lämnade överprövningsutredningen sitt betänkande om ”Överprövning av upphandlingsmål m.m.” till Regeringen. Utredningen kommer att skickas ut på remiss under våren.
Utredningens uppdrag var att se över rättsmedelsbestämmelserna i upphandlingslagarna, lagen om offentlig upphandling (LOU), lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) och lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS).

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Kundservice stängt idag

FAKTA Temporär direktupphandling

Möjlighet att direktupphandla under pågående överprövning, för att undanröja risken för att viktig samhällsservice lamslås under tiden för överprövningen.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne