Feedback
Varan har lagts till i varukorgen

Fel med enstegstätade fasader enligt HD

20 mars 2015
HD konstaterar att det var fel att använda enstegstätade fasader men har ännu inte avgjort frågan om eventuellt skadestånd. Foto: Anders Wester
Högsta domstolen har i en dom konstaterat att användningen av enstegstätade fasader i nybyggda småhus innebär att entreprenaden är felaktig. Däremot har frågan om eventuell ekonomisk ersättning inte avgjorts.
Nu har en del i den uppmärksammade tvisten om fuktskadade enstegstätade fasader avgjorts av Högsta domstolen, HD. Tvisten gäller enfamiljshus som uppfördes under åren 1999–2003 av Myresjöhus i området Erlandsdal i Svedala. Ägarna har, med bistånd av Konsumentombudsmannen, överklagat den tidigare domen i hovrätten som friat entreprenören från ansvar. Ägarna till husen vill ha ersättning för byte av de fuktskadade ytterväggarna.

Bli abonnent

Vi ger dig daglig fördjupning inom områdena Anläggning, EL & Tele, Förvaltning, Husbyggnad, Renovering samt VVS.
Nyheter & analyser
Full tillgång till våra artiklar, reportage och analyser.
Expertsvar
Full tillgång till expertsvarsbanken samt möjligheten att ställa frågor till alla våra experter.
Bevakningar & Notifieringar
Bevakningar och notifieringar för alla våra områden och ämnen.
Välj en omfattning som passar dig eller prova kostnadsfritt i 14 dagar
FOKUS
Ett
Fokusera din bevakning och få nyheter, analyser och expertsvar från ett valfritt område. 
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Välj ett område
Pris: 3 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar
BREDD
Alla
Bredda din bevakning och få full tillgång till nyheter, analyser och expertsvar från alla våra områden.
Bevakningar
Notifieringar
Expertsvar
Alla områden ingår
Pris: 5 990 kr/år + moms
Prova kostnadsfritt i 14 dagar

Jag hjälper dig med abonnemangsfrågor

TELEFON: Öppet kl 8-17 idag

FAKTA Enstegstätade fasader

Att en fasad är enstegstätad innebär, till skillnad från tvåstegstätad, att det inte finns någon luftspalt bakom det yttre fasadskiktet som kan ta hand om inträngande regnvatten. Det har upptäckts omfattande skador i byggnader med putsade enstegstätade fasader. Konstruktionen används inte längre vid nybyggnation i Sverige.

Fördjupningsmaterial
Fler nyheter
Mest lästa artiklar
Debatt i fokus
Populära expertsvar
Andra bevakar
Bevaka ämne